Inkiostro Bianco

Ochranná známka, dielňa, kde kreativita prúdi po stenách a podlahách a kde inšpirácia pochádza z neustáleho procesu výskumu a z kontaminácie medzi štýlmi, materiálmi a spôsobmi myslenia. Špecializuje sa na výrobu súvislých povrchov, ako aj na umelecké a prispôsobiteľné dekorácie a jej cieľom je reinterpretácia klasických tapiet.

ENG