Mestský dom Trnava (2015)

V spolupráci s firmou Rudohradsky sme sa podielali na tomto úžasnom projekte v anglickom štýle.